MỎ LẾT CAO CẤP COROLLA M-393 ĐẾN M-398

Liên hệ

M-393: Mỏ lết Corolla cán trơn 8” 
M-394: Mỏ lết Corolla cán trơn 10” 
M-395: Mỏ lết Corolla cán trơn 12”
M-396: Mỏ lết Corolla cán bọc cao su 8” 
M-397: Mỏ lết Corolla cán bọc cao su 10”
M-398: Mỏ lết Corolla cán bọc cao su 12”